Lyssna och se våra kommentarer

Detta är 3 delen om ägardirektiv och då ska vi nämna lite om visioner och värderingar och hur viktigt det är.

Vad är ett företags vision?

Enligt Wikipedia,vision är bland annat något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.”

Det är viktigt att tänka på för alla ägare och man måste diskutera och bestämma sig för som ägare stämmer företagets och de övriga ägarnas vision av företagets vision.

Hur tar man då diskussionen om visionen och vart man vill med företaget? Detta är grunden till att ha en gemensam syn på visionen för företaget. Skall det vara ett lokalt företag eller globalt mm. En gemensam syn på visionen för företaget bygger i mycket på gemensamma värderingar. Ta gärna hjälp vid dessa diskussioner för att ni kan behöva någon som ställer frågorna på sin spets.

Vad har värderingarna för betydelse? Tänk igenom det och tänk vad du själv tänker om jämlikhet, olika kulturer mm. ?

Hur väl känner ni ägare/anställda varandra i företaget? Har ni samma värderingar, det gäller allt från jämlikhet, som hur ni hanterar anställda/ägare med olika kulturell bakgrund och ålder. Detta kan vara väldigt viktigt för företaget att ha en bredd bakgrund, både inom kultur, kön och ålder, det ökar möjligen till olika synsätt vad gäller framgången, framtiden och visionen. Era kunder förändras hela tiden då är det väldigt bra att förståelsen finns någonstans i företaget. Det finns kanske en kunskap i en annan kultur som gör att ett gammalt förtag kan fortsätta ett framgångsrikt spår. Vi har företaget inom smide där det var svårt att hitta kompetensen, men så fick man kontakt med en nyanländ flyktig som förlorat sitt förtag och hade kunskapen om smide som man var ute efter. Bara den tanken att bredda sökningen till de som inte riktigt kommit in på arbetsmarknaden gjorde att man hittade av man sökte. Ett öppnare tänkesätt vad gäller kulturer räddade företaget.

Glöm aldrig att göra detta regelbundet. För som ni vet från det offentliga samhället så ändrar sig värderingar med tiden och vad som händer i omvärlden. Ta t.ex. vår invandrings debatt, från att ha varit nästan helt öppen så tävlar politikerna om vem som kan vara mest restriktiv. Tänk då också på hur mycket fakta det ligger i de olika argumenten. För i era visioner och värderingar måste det ligga hjärta också annars är det svårt att hålla en linje och det är viktigt annars vet inte de anställda vad för värderingar och visioner företaget har. Vill man justera dessa gäller det att börja i tid, det tar tid och det gäller att det är underbyggt så att ALLA i företaget förstår den nya visionen eller värderingen. Mest är kanske miljö debatten där många tar omtag, senast gick svensk Näringsliv ut med att de stödjer Sveriges miljömål.

Sammanfattningsvis är det bra att olika tankegångar sammanfaller. Även om visionen inte behöver vara nåbart så är det viktigt att den stämmer överens med värderingarna. När man sammanställer detta blir det som principer för styrandet av företaget. Man har bestämt rammen för riktningen med värderingarna och visionen som är framgångskonceptet för företaget

Många frågor, ta gärna hjälp att diskutera dessa? Vi har en hel del erfarenheter av dessa och hjälper gärna till. Det är aldrig fel att ta hjälp och råd av utomstående när Du skall arbeta fram och igenom ert/Ditt ägardirektiv. Vi bidrar gärna med vår kompetens och våra erfarenheter

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com