Lyssna och se våra kommentarer

”Det går de aldrig med på!”

”Om vi bara kunde få det så här…”

”Tänk om vi visste…”

I en aldrig sinande ström möter vi den här typen av resonemang bland våra uppdragsgivare när det handlar om deras relationer med leverantörer, kunder och anställda. Vi kallar det här beteendet för ”..att pruta med sig själv”, en ovilja och/eller rädsla för att tydliggöra och diskutera sin vilja och önskemål inför företagets intressenter.

Många företag måste i dagens läge hitta nya lösningar och vägar för att överleva när den ekonomiska kartan snabbt ritas om. Förändringar som knappast går att genomföra utan intensiva diskussioner med kunder, leverantörer, personal, banker etcetera

Att förhandla är en del av företagandet men tyvärr råder många missuppfattningar om förhandling som metod att nå överenskommelser, missuppfattningar som leder till meningslösa spekulationer istället för nödvändiga aktiviteter. Missuppfattningarna handlar i mångt och mycket om att man tror att en förhandling leder till att en av parterna vinner och den andra förlorar, och att man är rädd att bli förloraren. Istället väljer man att undvika förhandlingssituationen och spekulerar om motpartens agerande och vilja. Följden blir i sin tur att man minimerar sina egna önskemål, villkor och förväntningar – man prutar med sig själv. I synnerhet gäller detta om det finns storleksmässiga skillnader mellan parterna eller annan slags obalans utifrån sett.

Börja istället med att ställa dig mer objektiva frågor  som: Varför är det här upplägget viktigt? Vad är syftet med förändringen? Hur ser alternativen ut? Vad är det värsta som kan hända om vi genomför förändringen? Vad händer om vi ingenting gör? Dessa och flera liknande frågor hjälper dig att se på din situation på ett mer objektivt sätt och reducerar både tveksamhet och rädsla och du kan gå till förhandling väl förberedd och med ett gott självförtroende.

Så sluta spekulera och börja agera. Först genom att strukturerar upp de aktuella frågeställningarna - vilka är era egentliga krav, önskemål och förväntningar, hur ser era argument ut, vilka eftergifter kan ni göra. Ta också gärna hjälp av någon extern rådgivare att finslipa argument och upplägg innan du går till förhandling i skarpt läge. Vi har lång gedigen förhandlingsvana och hjälper dig gärna.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com