Är man ett antal som arbetar tillsammans, så uppkommer för eller senare frågor där man har olika meningar. Hur hanterar ni dem?

Lämnar ni det olöst? Gör inte det! Skilda åsikter har en förmåga att växa och bara vidga sprickan mellan de olika personernas åsikter.

Bästa sättet är att bestämma en tid och diskutera dem och komma överens. Kommer man inte överens kan extern hjälp behövas.

Ligger meningsskiljaktigheterna i ledningen och i själva verksamheten kan man ta in någon extern som sitter i ens styrelse. Då kan man ändå vara öppen även om det rör företagshemligheter. Dessutom kan det vara bra att alla i styrelsen blir medvetna om att det inte alltid är enighet i ledningen eller/och organisationen.

Har ni en revisor så be hen om hjälp, många gånger har de kunskaper om företaget som kan var av stor hjälp för att lösa delaktigheterna.

Det är inte helt ovanligt med delade meningar mellan föräldrar och barn vad gäller ägandet. Inte sällan har föräldrarna en önska om att barnen skall ta över men detta kommer upp när föräldrarna vill lämna och barnen är i medelåldern med egen karriär och kanske ett liv på ett helt annat håll. Hur gör man då? Eller syskon som driver företaget länge tillsammans men så uppkommer diskussion hur man ser på framtiden både vad gäller driften och ägandet.

Vi har en hel del erfarenheter från sådana här situationer. Tänk efter, hur behandlar ni dessa frågor?
#ägareoense, #fleraägareslåss, #ägarskifte, #generationsskifte

Hakan.stenson@ownership4.com

 Matts.back@ownership4.com

Www.ownership4.com