Man kan se det från två huvudpunkter som ofta benämns ägarteorin och enhetsteorin.

  • Ägarteorin bygger på att all vinst i företagen tillhör ägarna att disponera
  • Enhetsteorin innebär att vinsten tillhör i första hand företaget.

Förutom ägarna så ska revisorn se till så att ägarna inte beslutar om en utdelning som skadar företaget.

De faktorer som påverkar utdelningsbeslutet är likviditeten, investeringsplanerna och kapitalbehovet, möjligheten att förränta vinstmedel, räntabilitetsutveckling och inte minst skattekonsekvensen. Inte att förglömma 3:12 reglerna, men de är föränderliga så det gäller att hänga med eller/och prata med sin revisor om det.

I ägarledda företag så är det skillnad på om ägarna anser bolaget vara

  • deras ”baby”, i de fallen så är det vanligt att man kan skjuta utdelningen på framtiden
  • eller de ”bara” jobbar där
  • Hur ser ägarmålen ut och hur påverkar det

Det är viktigare att företaget fortlever och man anser inte alltid att man måste ha något att dela ut.

Konsekvensen för företag om man delar ut för mycket kan vara att företaget måste ta in nytt kapital och då har man kanske inte vunnit något från ägarnas sida.  Å andra sidan kan det vara så att företaget blir för kapital tungt om man inte delar ut och det kan finnas skäl att dela ut för att minska kapitalet.

Samtidigt om man har ett litet företag med flera ägare kan det vara bra att tömma det varje år för det inte ska finns pengar att ”slåss” om.

Men det vi ovan nämnt bara understryker hur mycket det är att ta hänsyn till. Då återkommer man till varför man ska ha diskuterat det när man startar men sedan uppdatera detta med jämna mellanrum. Men omvärlden påverkar oss allt mer, så en kontinuerlig diskussion skadar aldrig. Man vet aldrig när man får svårigheter antingen det beror på interna faktorer, tappar kunder eller leverantörer mm. Eller externa faktorer som konjunkturer, marknadsförändringar eller lagar och regler.

Men det kräver som sagt tid, uppriktighet och engagemang att bestämma hur man ska göra. Komplettera gärna med att ta hjälp av externt bollplank, vad gäller ägandet. Vi har både erfarenhet och kompetens att bistå i båda fallen.
 matts.back@ownership4.com
 hakan.stenson@ownership4.com
www.ownership4.com