Lyssna och se våra kommentarer

Vi arbetar både med nystartade och etablerade företag. Det som då ofta slår oss är vad lite tid ägaren/ägarna ägnar åt att verkligen definiera företagets verksamhet och hur denna skall skapa lönsamhet och tillväxt.

I tidigare inlägg har vi berört begreppet ägardirektiv. För många ett otydligt och svårgripbart begrepp. Men tittar vi närmare på vad ägardirekt kan, bör och skall innehålla blir behovet och betydelsen avgjort mera konkret och tydligt.

Hur ser det ut för Dig och Ditt företag?

  • Vad ska företaget göra? Afärsidéen
  • Hur ska ni tjäna pengar? Affärsmodellen
  • Vem/vilka ska köpa av er? Målgrupp
  • Vad vill ni uppnå? Er vision
  • Vad är ert uppdrag? Er mission
  • Vad ska ägarens/ägarnas ansvar vara?
  • Vad behöver vi göra för att bygga värde i bolaget? Utformning av avtal, kundbas, varumärke etc.
  • Vilka ord beskriver vad ni står för? Era värderingar

Kan Du tydligt beskriva och definiera ovanstående punkter, gärna skriftligt, har Du ett bra ägardirektiv och ett utmärkt hjälpmedel att skapa lönsamhet och tillväxt i företaget. Det är aldrig fel att ta hjälp och råd av utomstående när Du skall arbeta fram Ditt ägardirektiv. Vi bidrar gärna med vår kompetens och våra erfarenheter

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4