Först bara en lite genomgång av vad SWOT analysen är för något.

Styrkor (strenght)

Svagheter (weakness)

Möjligheter (opportunities)

Hot (treats)

Dessa fyra egenskaper påverkar ert kassaflöde och framtid. Därför blir det väldigt viktigt att ta tag detta nu när många har en press på lönsamheten. Men det finns branscher som går mycket bra också

Styrkorna är vad ni är bra på och det är viktigt att förstärka detta. Speciellt i dessa tider när man måste se vad man måste kanske lämna och vad man ska lägga mer kraft på. Detta kan man påverka själv och hjälper företaget och/eller ägandet.

Svagheterna är viktigt att se, var förlorar man pengar och som ägare varför är man kvar i något som kanske inte har kunskap inom? Ta ordentlig analys av detta, för svagheter bör man eliminera. Svagheterna skadar företaget kanske både ägandet och lönsamheten.

Möjligheterna är externa och hittar ni dem under den här väldigt speciella tiden så har ni alla att utveckla företaget och lönsamheten. Hit hör vidareutbildning både av er själv och övrig personal och kanske ska man titta på nya affärsmöjligheter.

Så har vi hot som dit måste vi räkna Corona epidemin. Den kan påverka både leverantörer, kunder och inte minst personal. Men glöm inte att detta även kan vara en chans att eliminera hot som ni sett men inte haft möjlighet att hantera. Gör det nu!
#ägarensrolliföretaget, #ägardirektiv, #ägarplanering, #bolagsstyrning, #ägarementor, #ägarestyrelseledning, #SWOT

matts.back@ownership4.com
hakan.stenson@ownership4.com
www.ownership4.com