Många egenföretagare och familjeföretagare har styrelsemötena samtidigt som man äter frukost och då tar man också rörelsebeslut mm. Så varför behöver man en styrelse?

Du har av och till tankar om vilken strategi ni ska ha eller hur ni ska målen, här är det bra att någon annan att prata med än familjen eller kompanjonerna. Här kommer en styrelse väl till pass. Men tänk på hur styrningen av ert företag bör vara.

Ägarna sätter upp ägarmål och vad man vill med företaget. Styrelsen ska sen formulera strategin för att nå målen och har man länge haft och jobbat i företaget är det kanske inte alltid så lätt att tänka utanför boxen och komma med andra vägar än de man brukar gå för att nå målen. I en ny värld där mycket händer i, måste man se på nya lösningar. Ta exemplet med en butik och trenden verkar vara att fler och fler kunder köper på nätet och förre går till butiken och det gäller även köpcentrum runt om i landet. Inte ens de nya kommer undan utan det finns ofta tomma lokaler. Så hur gör man när gamla sanningar inte gäller längre då är det bra att kanske regelbundet kunna diskutera företagets strategi i framtiden. Då är det bra att vid speciella tillfällen har andra i en styrelsen som kan hjälpa en att titta på hur strategin ska se ut i framtiden.

Ni kan också ha en mentor eller extern rådgivare men då kanske inte det blir under en längre tid och dessutom vill man kanske inte lägga upp regelbundet rapportera av resultat och hur företaget fungerar. Däremot kan de göra en punktinsats eller ge råd hur man kan lösa vissa problem.

Har man en styrelse kan man regelbundet få in någon eller några som kan hjälpa en att titta på hur företagets nyckeltal och resultat ser ut fortlöpande både när det går bra och dåligt. Även om det även här är bra att byta styrelseledamöter med kanske fem årsmellanrum eller något.

Ta gärna hjälp med att testa med en interimsstyrelse och prova på. Vi har mycket erfarenhet av olika scenarier och vad man ska tänka på dess lägen. #ägarskapet, #äktenskapsförord, #samboavtal, #ägarmål, #ägardirektiv, #kompanjonsavtal, #styrelse, #familjeföretag, #Kompanjonsföretag

Hakan.stenson@ownership4.com

Matts.Back@ownership4.com

https://www.ownership4.com