Att genomföra ett företags ägarskifte genom arv är på många sätt kanske det mest komplicerade. I synnerhet om inte alla i den arvsberättigade kretsen är eller har varit aktivt verksamma i företagets ledning och skötsel. Inte sällan förväntar sig dessa så kallade "sleeping partners" att verksamheten skall fortgå oförändrad, medan de aktiva och verksamma ser goda förutsättningar till förändring och ökat inflytande. Denna skillnad mellan aktiva och passiva arvsberättigade kommer också till uttryck i förekommande testamente, där de aktiva favoriseras vis á vis övriga arvtagare. Givetvis ger detta grogrund för uppslitande tvister som påverkar personliga relationer, släktband och företaget. 

Detta scenario är inte ovanligt! Speciellt när syskonen, som ska ta över, är lite äldre och har slått ner bopålarna någon annanstans. Vad gör man då? Det gäller att lägga upp en bra plan för ägandet. Vad händer om, låt oss säga, 10 år när kanske de aktiv, som sköter företaget, ökat omsättning och vinst. Då vill alla, både passiva och aktiva ägare, vara med och dela vinsterna och kanske inte bara ta utdelningen.  Detta kan t.o.m. vara för mycket, tycker de aktiva, för de passiva har inte gjort något men kan skörda vinsterna.

Sedan har vi fallet där företaget går med förlust och man behöver sätt din mer finansiellt. Vill alla de? De passiva har ju inte fixat så bolaget går med förlust och det måste tillskott. Det är mycket viktigt att tänkt igenom alla dessa scenarier. Är det generationsskifte så är det bar om den tidigare generationen är med och tittar på hur man ska göra både vid vinst och förlust.

Men dessa frågor kan ju dyka upp efter fem år eller efter 30, men svårigheterna kan bli större ju längre det dröjer innan diskussionen hanteras. Det kan till och med vara så att problemet dyker upp inför nästa generationsskifte. Då har man kanske inte träffats på många år de aktiva och passiva ägarna.

De här frågorna är väldigt viktiga att förbereda sig på.

Genom att tidigt, innan arvssituationen uppstår, se över ägarsituationen och förbereda skiftet på det sätt man som nuvarande ägare vill se, kan många av dessa problem undvikas. Ta gärna hjälp av utomstående i den processen, av personer som kan bidra med andra perspektiv och synpunkter

Vi har både erfarenhet och det praktiska kunnandet att bistå i den processen. Så tveka inte - ta den hjälpen!
#ägarskifte #Ägarledd #generationsskifte #ägardirektiv #ägarmål

Hakan.stenson@ownership4.com

Matts.Back@ownership4.com

https://www.ownership4.com