Denna vecka har vi bjudit in en gäst som vi för ett samtal med gällande Motivation. Det är Stefan Thorberg på Inspiration Company.

Nu i dessa tider med Corona är det väldigt viktigt att titta på, inte bara de ”vanliga” hygienfaktorerna, såsom löner, policys, ekonomi etc., utan även Motivationen och där kan man gå tillbaka till Herzberg som lade fram detta redan i slutet på 50-talet.

Vad vi ser i dag som gör att detta blir allt viktigare är att de medarbetare som inte finns mer än tillfälligt på kontoret, ex. säljare, tappar vi-känslan och den är viktig. Stefan nämner här att man i hans företag kör webbinarier om motivationsskapande där man tar upp både belöningar och incitamentsprogram, kopplat  till mätbarhet och effekt, istället för att bara ha statiska belöningar. För att detta ska bli bra så krävs det att ledningen är transparent och sätter mål som är förståeliga och som är nedbrutna. Bryter man ned de övergripande målen och gör dem lättförståeliga så är det mycket enklare att få motiverade medarbetare. Motiverade medarbetare jobbar mot mål som är klart definierade och positiva, medan engagerade medarbetar har intresse och entusiasm men är kanske inte alltid positiva! Båda kan ge tillväxt och lönsamhet men motivationen ger mer.

Stefan berättade också att man inte har någon speciell ”guru” som man följer utan det är väldigt mycket plockat från olika håll som man sedan utvecklat till ett eget program. Man jobbar med ett motivationsindex i 9 punkter, som gör att man kan både jämföra sig inom branschen och med andra företag i samma storlek. Detta index har man nu plockat fram i en light version för små och medelstora företag, som ger en möjlighet till snabb start och en kostnadseffektivitet som är beroende av effekten.

Många känner till motivations-pyramiden men vad som är viktigt är att tänka på att företaget har inte bara en sorts anställda, utan man kan dela in dem i tre delar där två är ungefär lika stor , det är de engagerade och de som är kritiska, medan den stora massan, kanske 60% är de som är nöjda och bara jobbar i de tysta. Kan man få dem motiverade får man ett mycket bättre resultat! Det är också viktigt att ha en tillåtande attityd, alla kan göra fel och misstag. Huvudsaken är att man lär av fel och misstag, även om det kan kosta en slant för företaget, har det långsiktigt klart större positiva effekter.

Mycket handlar också om att försöka tänka på vilken bransch man befinner sig i. Ett bra exempel även om det är lite gammalt är väl Swatch som inte längre var ett klockföretag utan ett modeföretag eller SKF som idag ser sig som mer lösningsorienterat och mindre ett tillverkningsföretag. Detta har med motivation att göra för den medverkande personalen.

En viktig position inom företagen och som växer är motivationsledaren och detta blir allt viktigare även i ägarledda bolag där man, på direkta frågor, tycker att motivationen är en av ledningens absolut viktigaste frågor. Däremot när man studerar var ledningen lägger sin arbetstid och sitt fokus i det dagliga arbetet, kommer de motivationsskapande aktiviteterna långt ned.

Har man motiverad personal så minska man helt klar personalomsättningen och det ger väldigt snabbt resultat för företaget. Men detta har också betydelse i hur man leder företaget. Ta exemplet med idrottslaget som kan värva en duktigt tränar men i den nya miljön med en annan kultur så funkar det inte. Samma gäller för företaget, den som leder företaget i en motgång funkar kanske inte i medgång och tvärt om. Dessutom är det så att självdrivande medarbetare ger en mycket mer kraftfull och mera effektiv organisation.

Slutsatsen är således att för att få motiverande medarbetare, krävs transparens, klara tydliga och nedbrutna mål som alla förstår och att man tar hand om alla medarbetare, inte bara de som är engagerade och de som kritiserar utan alla, för där finns framgången!

Vill ni ha mer diskussioner om detta ta kontakt med.

Stefan Thorberg, inspirationcompany.se

Eller

 matts.back@ownership4.com
hakan.stenson@ownership4.com
www.ownership4.com

#motivation, #ägarensrolliföretaget, #ägardirektiv, #ägarplanering, #bolagsstyrning, #ägarementor, #ägarestyrelseledning, #SMARTAmål