Lyssna och se våra kommentarer

Hanteringen av företagets ekonomi är inte lika enkelt som hanteringen av den privata ekonomin, mest beroende på att intäkter och kostnader är betydligt svårare att förutse i företaget och kräver därför större mått av framförhållning. Företaget behöver också ta en rad kostnader först för att senare generera intäkter. Så tillsammans med att kontroll över lönsamheten, som vi avhandlat i tidigare blogg-inlägg, så har ägare och ledning också ansvar för att ha full kontroll över företagets kassaflöde, som skapar den likviditet som krävs för att klara företagets löpande betalningar.

 De parametrar som mest påverkar kassaflödet är

  • Kundfordringar. De flesta företag fakturerar sina kunder med betalning inom 30 dagar, vilket innebär att du beviljar dina kunder en kredit som skall återbetalas efter 30 dagar. Tyvärr ligger den verkliga betalningstiden en bra bit över 30 dagar. I praktiken innebär det att dina kunder på eget bevåg förlänger sin kredit. Följ därför hela tiden upp dina kunders betalningsmoral och skapa effektiva och tydliga rutiner för påminnelse och krav. Är ordervärdena stora på enskilda kunder bör du också kreditpröva de kunderna löpande genom att följa upp deras ekonomiska resultat i officiella register, som till exempel UC.
  • Lager. Många företag binder allt för mycket kapital i sitt lager. Lager kan vara fle sammansatt, man har har många så kallade ”hyllvärmare”, eller fel dimensionerat -  allt för stort. Skaffa därför effektiva rutiner för att löpande följa upp lagret, både till sammansättning och storlek. Vi är övertygade om att du då kommer att upptäcka att du både kan minska antalet artiklar i lagret och minska antalet för de artiklar som skall vara kvar.

Så kan du reducera genomsnittliga kredittiden för kundfordringarna till cirka 35-37 dagar och öka lagrets omsättningshastighet kommer snabbt att märka positiva effekter på ditt företags kassaflöde. Ta gärna extern hjälp att analysera ditt företags nuläge och gå sedan vidare mid en åtgärdsplan anpassad till företagets och branschens förutsättningar. Vi har både erfarenhet och effektiva verktyg att bidra med både för nulägesanalys och anpassad åtgärdsplan.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com