Världen förändras speciellt i dessa Qvid-19-tider, så hur ser er marknad ut idag?

När senast gick ni igenom hur era konkurrenter jobbar och är de fortfarande era konkurrenter?

Hur ser er marknad ut idag?

Vad säger er marknadsplan och när ni undersöker hur den ser ut i verkligheten idag vad har hänt?

Precis som vi diskuterat de senast veckorna vad gäller hur marknaden har förändrats så måste ni förändras med den eller lägga ner. Det som är ännu bättre det är att se hur ni kan växa, för det har uppstått nya affärsmöjligheter. Med det gäller inte bara på säljsidan utan även på inköps sidan.

Kan ni köpa in er råvara från annat håll, annat land?

Finns det samarbetspartners i andra länder i samma situation som ni som gör att ni kan göra gemensamma både inköp men kanske även kampanjer för att öka försäljningen?

Jag kan ta ett exempel jag jobbat med vi har ett företag, Sydkutens Pillehill, som säljer en service och de hade problem med lönsamheten men hade ända vågat ta klivet och expandera, så kom corona! Då sitter man och vet inte riktigt hur man ska hanterasituationen för både kassaflöde och avbokningar hopar sig. Vad göra?

Efter grundlig genomgång som tagit lite tid men där vi varit behjälpliga har man kommit fram till att man först tittar på kassaflödet, sedan ska höja priset, man bibehåller den höga kvalitén och servicen men bestämmer sig för att med det högre priset kan man ha färre kunder men som betalar bättre. Vad som sedan händer och det måste man vara bered på är att de kunder som utnyttjade bara delar av servicen och där man hade sämre marginal försvann men man fick en bättre målgrupp och bättre lönsamhet och dessutom bättre beläggning i företaget.

Kontentan av detta är att ibland måste man gå igenom sin affär, marknadsplan mm. för att se var man är och vad man vill!

Detta är väldigt mycket ägarfrågor men också styrelsen som måste koncentrera sig på strategi så ledningen vet var man ska!!

Ta gärna hjälp i det här arbetet, det kan behövas en extern blick som ser sakerna från ett annat perspektiv! Ta gärna kontakt med oss!.

matts.back@ownership4.com
hakan.stenson@ownership4.com
www.ownership4.com