Vi har i några tidigare inlägg diskuterat betydelsen av företagets identitet. Är vi ett handels- eller IT-företag? Var hör vår verksamhet hemma etc?. Svaren på dessa frågor får avgörande betydelse för merparten av ditt företags strategiska beslut. Eller omvänt de strategier ni väljer ger svaren på dessa frågor. Men varför är då dessa frågor och hur de behandlas, så viktiga för företaget. Låt oss ta ett exempel så klarnar nog bilden.

Vi har kontakt med två företag, som nu drabbats hårt av pandemien och som tvingats till radikala omställningar av sina respektive verksamheter. I det ena fallet handlar det om ett renodlat utbildningsföretag där verksamheten fram till coronautbrottet helt var inriktad på att samla ”elever” till olika platser i landet och bedriva utbildning på klassiskt klassrumsvis. I det andra fallet rör det sig om ett företag som specialiserat sig på att för beställares räkning arrangera och genomföra större konferenser. Båda företagen var innan pandemien tekniskt långt framme och hade effektiva tekniska lösningar och hjälpmedel för att leverera högklassiga tjänster till sina kunder.

Men så kom corona och båda företagen tappade samtliga bokade aktiviteter, som byggde på att samla kunder till större och mindre event. För båda handlade det om att i huvudsak hela omsättningen försvann. Nu har de här företagen aktiva och snabbfotade ledningar, som omgående påbörjade arbetet med att inom respektive företag så snabbt som möjligt implementera nya tekniska lösningar som möjliggör attraktiva kunderbjudanden via nätbaserade tjänster. Men den här omställningen berör och respektive företags identiteter. För utbildningsföretaget krävs bland annat en större medial kompetens för att producera attraktiva utbildningar. Gör det att identiteten skiftar från utbildning till media? För konfernsserviceföretaget handlar det om att förfina och utveckla IT-lösningar för att genomföra virtuella konferenser. Gör det företaget till ett IT-företag? Svaren på dessa frågor styr i mängt och mycket framtida kompetensförsörjning, pris- och affärsmodeller, marknadsorientering med mera.

Även om våra exempel ovan hamnat i den här situationen till följd av coronapandemien, så är frågan om företagets identitet en alltid aktuell ledningsfråga. Vi har haft kunder som efter 25 års framgångsrik verksamhet börjat ifrågasätta sin identitet och börjat arbeta för en ny. Och det handlar hela tiden om att övervaka och reflektera över den värdekedja mitt företag ingår i. Är det den kedja vi vill ingå i? Var finns svaga länkar? Var finns alternativen och hur ser de ut? Det är alltså viktigt att ständigt ha dess frågor med i ledningsarbetet och ta med fördel hjälp av utomstående rådgivare när det gäller att definiera och åskådliggöra nuläge och framtida önskat läge. Vi har kunskap och kompetens att bistå dig som ägare/företagsledare på bästa sätt.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com