Lyssna och se våra kommentarer

De flesta företagen i Sverige är så kallat ägarledda. Det vill säga ägaren/ägarna är i högsta grad involverade i den dagliga operativa ledningen samtidigt som de ingår i styrelsen och är ägare. Tre viktiga funktioner – ägare, styrelse och företagsledning – koncentrerade till en eller ett fåtal personer.

Läroböckerna i bolagsstyrning utgår däremot från att dessa funktioner hålls isär både personellt och sakligt. På samma sätt utgår också Aktiebolagslagen från att de hålls isär och beskriver vilka krav som ställs på de olika funktionerna.

Nu är det vare sig fel eller olagligt att en person eller ett fåtal personer samtidigt fungerar som ägare, styrelse och ledning. Det ställer bara större krav! Krav på att hantera ägarnas övergripande frågor, styrelsens strategiska och uppföljande arbete och ledningens hantering av den dagliga verksamheten. 

Vår erfarenhet är tyvärr att de dagliga frågorna tar överhanden och helt dominerar arbetstiden. Sällan finns tid eller utrymme att fördjupa sig i styrelsearbete och/eller reflektera över ägarfrågor.

Vi kallar detta ägarplanen och två veckor sedan handlade om varför ägardirektiv och hur viktig historien är.

Hur ser det ut för Dig? Är Du i den situationen? Prova i så fall att
 

 • Planera du din tid och sätter av tid att åtskilt hantera alla tre funktioner
  • Hur disponerar Du Din tid? Det är viktigt att hålla isär Ägandet – styrelsearbete och Ledningen
  • Behöver Du ägna mer tid åt ägar- och styrelsefrågor? Har du/ ni lagt upp en ägarplan
  • Vad kan Du göra för att skapa den tiden?

 • Ta in externa ledamöter i styrelsen för att utveckla styrelsearbetet
  • Vad vill Du att externa styrelseledamöter skall bidra med?
  • Vilken kompetens skall de ha?
  • Är Du beredd att släppa in andra i ledningen av företaget?
    
 • Ta hjälp av mentor/externt bollplank att diskutera tankar och idéer med, ett bra komplement till styrelsen
  • Har Du någon idag att bolla tankar och idéer med?
  • Hur vill Du använda ett externt bollplank?

Det viktiga är att summera allt i en ägarplan där man svara på hur man vill utveckla eller avveckla ägandet. Detta gäller alla ägare och har man varit ägare i ett antal år så kommer målen bland ägarna att vara olika, någon har gift sej eller skilt sej, köpt  hus skaffat barn. Målfokus kan ha ändrat sig och därför är det så viktigt att följa upp det och prata om det varje är.  Bara att bestämma sig hur långsiktigt ett ägande skall vara kan vara svårt för det ända man vet är att man inte vet något om framtiden men har man en målplan så vet man i alla fall var man är på väg!


#ägarensrolliföretaget, #ägardirektiv, #ägarplanering, #bolagsstyrning, #ägarementor, #ägarestyrelseledning

matts.back@ownership4.com
hakan.stenson@ownership4.com
www.ownership4.com