Har ni tänkt på de risker som kan hända när det gäller ert ägande i företaget?

Vi tar förs en ganska uppenbar och det är kundfordringar. Kontrollerar ni kundernas betalningsförmåga eller accepterar ni alla rakt av? Tänk också på att om ni kontrollerade en kund för 5-10 år sedan så kan det vara helt annorlunda i nu läget. Detta gäller också era leverantörer, speciellt om ni har någon eller några som är ensamma eller väldigt viktiga för er produktion.

Ta t.ex. att ni har ett väldigt säsongsberoende försäljning. Ni säljer mest inför julen, men plötsligt så får ni inte den förväntade försäljningen och, hur ska ni hantera detta? Har ni en buffert? För stora lager? För stort kontor?

Eller att er fabrik översvämmas av ett kraftigt sommarregn.

Hur hanterar ni dessa eller andra händelser?

Vissa risker kan man eliminera med en försäkring men det är ”bara” pengar! Hur tar ni hand om kunder och leverantörer och personal? Det finns exempel på ett slakteri i mellan Sverige som brann ner och där de fick hjälp av konkurrenterna för att klara leveranser och produktion tills de kunde producera sina produkter igen.

Försäkringar om de gäller ger bara pengar!!! Men alla kund och leverantörskontakter, vad händer med dem?

Sen kan det hända saker i er bransch, ett klassiskt exempel är facit som gjorde mekaniska räknemaskiner och inte insåg att det kom elektroniska räkne maskiner. Det dröjde inte länge innan Facit försvann. Detsamma med Kodak och filmer som slogs ut av digitala kameror. Hur ser ert produktsortiment ut och er produktutveckling. Väldigt ofta är det så i ett nytt företag att det man hade som affärsidé och planer när man startade har kanske ändrats helt eftersom det fanns en mer lönsam, enklare och bättre inriktning vad gäller marknad, produkt eller något annat

Hur brett är produktsortimentet, hur många kunder har ni och inte minst hur ser och analyserar ni era leverantörer.

Men hur mycket tid lägger ni på ert ägande och planer 5 eller 10 år framåt? Det är viktigt att hantera. Gör gärna en plan för ert ägande när det gäller just denna investeringen, för det är det även om det är ert hjärtebarn också. Glöm inte att det kanske till och med är så att er tänkta successions ordning inte fungerar. Barnen vill inte ta över eller några anställda eller någon annan ni tänkt er.

Det finns många, många risker i ägandet och företagandet, detta är bara några exempel!

Många frågor, men ni måste hantera dem och bara genom att tänka igenom dom och lägga upp en plan med riskanalys, så har ni kommit långt!

Dessa ämnen kommer vi att ta upp i flera inlägg med fokus på var och en av dessa viktiga rubriker.

Ta gärna kontakt med någon extern person för att få till en diskussion om dessa frågor.. Vi hjälper Dig gärna.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com