I den härveckans blogg skall vi börja från början – alltså när man startar företaget. Och vi skall göra det utifrån ett verkligt lyckat exempel bland våra kunder.

Det handlar om två unga kvinnor som under förra året bestämde sig för att starta ett företag tillsammans. Innan de slog upp portarna mot marknaden ägnade de mycket tid till att planera verksamheten, göra noggranna produktkalkyler, beräkna kassaflöde, likviditets- och investeringsbehov samt formulera affärsidé och affärsplan. När de fått ett klart grepp om alla parametrar var det så dags att på allvar dra igång verksamheten under augusti 2017.

Idag ett knappt halvår senare driver de en strålande affär. Intäkterna ligger klart över den break-evennivå de kalkylerade med under planeringsstadiet, vilket skapar en trygg likviditet. Det starka kassaflödet gör också att de kan satsa vidare och utveckla verksamheten ytterligare.

Nu kanske någon invänder att det är förhastat att dra slutsatser efter bara 6 månaders drift. Och visst det kan komma bakslag också för dessa två kvinnliga företagare. Men vi vill påstå att de, om så sker, står bättre rustade än många andra företag vi ser i vår verksamhet tack vare sin noggranna planering inför starten av företaget. Genom

·        En tydlig och genomtänkt affärsidé

·        En tydlig affärsmodell

·        Väl genomarbetade produktkalkyler

·        En tydlig bild av de ekonomiska villkoren och förutsättningarna för verksamheten

·        En kontinuerlig uppföljning och omedelbara korrigeringar

har de goda möjligheter att dra nytta av sin allt starkare marknadsposition just nu. Men också bättre förutsättningar att hantera de motgångar som kan komma.

Vårt budskap är därför ordentlig planering, noggranna förberedelser och ett anpassat system för uppföljning är några av de viktigaste verktygen för framgångsrika företag. Vare sig det handlar om nystart av företag eller att utveckla det redan befintliga. Som alltid är det klokt att ta hjälp av externa rådgivare i det arbetet som kan bidra med inspiration, ifrågasättanden och nya idéer. Vi hjälper Dig gärna.

  matts.back@ownership4.com

 hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com