Lyssna och se våra kommentarer

Du behöver göra en större investering i ditt företag och säkert resonerar du som de flesta företagare – att nu måste vi prata med banken. Eller, som alternativ, försöka få en avbetalning hos leverantören. Oavsett vilket handlar det i praktiken om att låna till investeringen. Jaha och vad är vitsen med detta konstaterande? Det vet väl alla att ska man som företagare investera behöver man låna. Jo, det vet vi också men det är inte självklart att lån är bästa lösningen eller ens en möjlig lösning för finansiering av investeringar. I ekonomi finns nämligen en hävstångsprincip, som, rätt använd, kan ge mycket positiva effekter för ditt företag. Men hävstången kan också, i fel sammanhang, vara förödande negativ. Så låt oss därför titta närmare på hävstångsprincipen.

Enkelt uttryckt handlar det om att har du ett företag med bra lönsamhet så kan du förbättra den ytterligare genom lånefinansierade investeringar. Men, och detta är viktigt, är lönsamheten svag i företaget bör man undersöka alternativen till lånefinansierade investeringar. Detta även om investeringarna är både nödvändiga och adekvata. Så vad är då bra lönsamhet i det här sammanhanget? Ja, hävstångsprincipen bygger på att sätta företagets resultat före räntor och skatter i relation till summan av bokförda värdet på tillgångarna. Ett exempel:

  • Säg att ditt företag visar ett resultat före räntor och skatter, EBIT på fackspråk, på 1 miljon kronor och att summan av företagets tillgångar är 10 miljoner kronor. Resultatet, EBIT, är alltså 10% av tillgångarnas värde, eller man kan säga att avkastningen på det totala kapitalet är 10%.
  • Nästa steg i den här utvärderingen är att titta på den ränta ditt företag betalar för lånat kapital. I vårt exempel antar vi att den räntan är 5%.
  • Ditt företags avkastning på totalt kapital är alltså, i det här exemplet, större än den ränta du betalar för företagets lån. Hävstångsprincipen säger att om du har ett sådant förhållande i ditt företag, ja då kan du förbättra lönsamheten ytterligare genom lånefinansierade investeringar. Det är med andra ord också svaret på frågan om vad som definierar ”tillräcklig lönsamhet” i det här sammanhanget.

Men om du nu inte har ett resultat som överstiger låneräntan eller ligger mycket nära denna så kan hävstångsprincipen tyvärr försämra företagets lönsamhet med förödande kraft. Företaget har helt enkelt inte råd att låna mer. Därmed inte sagt att du skall avstå från nödvändiga investeringar, som förhoppningsvis kan förbättra lönsamheten, men de varken kan eller bör göras med lånade pengar. Alternativen är att antingen själv gå in med egna pengar eller söka samarbete med investerare eller partners som också kan bidra med nödvändig finansiering.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att inte slentrianmässigt lånefinansiera sina investeringar i företaget. Det finns många goda skäl att överväga vilka alternativ som står till buds och vilka som är mest fördelaktiga. Och, som alltid, är det bra att ta hjälp av goda rådgivare och bollplank också i den här typen av frågor. Vi har kompetensen, erfarenhet och nätverket som krävs för att hjälpa dig lösa ditt företags finansieringsbehov på bästa sätt.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com