De flesta inlägg vi skrivit om företagets ekonomi har handlat om kostnader och intäkter och hur de i samverkan kan påverka lönsamheten. För att producera och leverera behövs också lokaler, maskiner, verktyg, inventarier etcetera och hur man väljer att skaffa och finansiera de nödvändiga produktionsmedlen påverkar också i högsta grad lönsamheten.

Den grundläggande frågan är Låna eller Äga, eller kanske mer adekvat Hyra eller Köpa? Svaret på den här frågan är inte självklart eller entydigt. Man kan med fördel välja att blanda hyra och ägande. Det är i slutändan förhållandena för Dig och Ditt företag som avgör vid beslutstillfället. Trots detta mycket svävande konstaterande – låt oss ändå titta lite närmare på alternativen utifrån några av produktionsmedlen, som oftast väcker just denna fråga.

Den första handlar om lokalerna/lokalen för verksamheten. Ska vi köpa eller bygga egna lokaler eller ska vi hyra? Det positiva med att företaget äger sina lokaler är att

    ·        man har full kontroll på kostnaderna för drift och underhåll.

    ·        man tar också själv besluten om förändringar och anpassningar och slipper förhandla med hyresvärden.

   ·        att äga lokalerna binder en hel del kapital som kan vara både till fördel och nackdel.

Ligger lokalerna i ett område med god värdetillväxt på fastigheter, kan ägandet bidra till att stärka balansräkningen. Är däremot värdetillväxten tveksam eller till och med negativ kan det bli svårt att förränta kapitalet som ligger bundet i lokalerna. Just värderingen av lokalerna/fastigheten och hur den förändras över tid är en väsentlig riskfaktor att ta hänsyn till i valet mellan att köpa eller hyra och i slutändan kanske den som avgör det slutliga valet.

Allt som kan sägas vara positivt med att äga/köpasina lokaler kan sägas vara negativt med att hyra – och vice versa. Vi behöver därför inte återupprepa detaljerna, utan väljer att lyfta fram en företeelse vid hyra som är mycket väsentlig – hyreskontraktet. Innan man skriver under kontraktet ska man noggrant ha gått igenom kontraktet och dess villkor. Förutom själva hyran finns i kontrakt som gäller industri-, hantverks- och butikslokaler, en mängd övriga villkor som binder hyresgästen vid stora och kostsamma åtaganden.

Maskiner/inventarier och verktyg är den andra gruppen produktionsmedel som ofta väcker frågan om köp eller hyra. Här handlar det oftast om rena finansieringsfrågor som avgör valet. Leverantörer är ofta idag intresserade av att också finansiera sina kunders affärer genom att erbjuda avbetalning (köp) eller leasing (hyra). Vi har inga synpunkter eller värderingar på hur man väljer att göra här. Dock har vi samma uppmaning som gäller för lokaler/fastigheter – var noggrann med villkoren. Det finns en hel del mer eller mindre komplicerade upplägg för avbetalning och leasing, särskilt bland leverantörer. Bygger uppläggen på restvärden och är de i så fall realistiska? Hur är det med anpassnings-, monteringskostnader, service-/underhållskostnader? Är de inkluderade eller ligger de utanför med mera, med mera.

Du som företagare är helt säkert fullt kapabel ge det bästa svaret på denna veckas fråga ur ett affärsmässigt perspektiv. Det val Du gör behöver dock stärkas genom att verkställas under villkor som bidrar till att dina mål och ambitioner infrias. Ta därför hjälp av externa rådgivare och bollplank för att arbeta fram bästa möjliga villkoren för Dig – oavsett det gäller att köpa eller hyra. Vi hjälper Dig gärna genom att ställa vår kompetens, erfarenhet och gedigna nätverk till förfogande.

 matts.back@ownership4.com

 hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com