Lyssna och se våra kommentarer

Just nu går allt mycket fort. En mycket snabb teknisk utveckling, främst inom IT-området, gör att företagens förutsättningar förändras i en takt som kan vara svår att överblicka och än svårare att anpassa sig till. Affärsmodeller sätts ständigt på prov, leverantörer och kunder uppträder i nya konstellationer som på något sätt påverkar det egna företaget.

Se bara på den nyss avslutade julhandeln och dess e-handelsrekord. Kommer vi behöva traditionella butiker i framtiden, vad händer med alla köpcentra? I kölvattnet utvecklas och förändras också angränsande branscher som banker och transportföretag till exempel. På bankområdet utvecklas en mängd nya smarta betallösningar utanför de traditionella bankerna och transportföretagen presenterar nya tjänster med hjälp av den tekniska utvecklingen. Smarta lås till privatbostäder till exempel gör det möjligt för budet att låsa upp och leverera paket innanför dörren fast ingen är hemma.

Detta var bara några enkla, men påtagliga exempel på det fenomen vi vill belysa – en snabb utveckling och omdaning av våra liv och vår omvärld som ingen kan undgå eller undvika. För företagaren tillkommer också ansvaret för anställda, kunder och leverantörer som alla förväntar sig någon form av anpassning till vad som sker i den egna branschen. Företagaren behöver ständigt fundera över hur företagets verksamhet bäst skall anpassas, utvecklas och förändras för att fortleva. Detta samtidigt som den dagliga verksamheten hela tiden pockar på uppmärksamhet.

I den situationen menar vi att behovet av externa rådgivare i företag aldrig har varit större. Att omge sig med en grupp personer med varierande bakgrund och kompetens är ett mycket bra sätt att hantera kravet på ständig utveckling och förändring. Att Dina rådgivare skall ha samma branschinsikt och -kunskap som Du är inte nödvändigt eller önskvärt. Allmänt aktiva, nyfikna och ifrågasättande rådgivare är istället att föredra. Personer som kan ställa frågor, ifrågasätta och utmana Dig till att se på Dig och Ditt företags verksamhet utifrån andra perspektiv än de som det dagliga ”brandsläckandet” ger. Att regelbundet samla dessa rådgivare i regelrätta möten som formell styrelse eller i ett mera informellt så kallat Advisory Board är ett bra sätt för Dig att för en stund lämna de dagliga sysslorna och ägna Dig åt att verkligen styra företaget framåt.

Vi hjälper Dig gärna på den resan.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4..com