Vi råkar ut för detta lite då och då att ägare inte är helt överens i allt. Ett fall som är relativt nytt är att i ett företags som går bra men där två är delägare och två är passiva. De som jobbar på nu efter ett antal år känner att de jobbar för de andra två som inte verkar vara intresserade över huvud taget men hämtar hem utdelning mm. Från företaget. Det på verkar inte bara de två aktiva ägarna utan även övriga anställda som vet om det och undrar. Det finansiella stödet som var viktigt i början ligger långt tillbaka i tiden, men nu sitter de passiva med 50% och kan alltså påverka!

Här kommer vi tillbaka som så många gånger till ägardirektivet där en av de viktigaste delarna är målet för ägandet och det gäller vad samtliga ägare vill med sitt ägnade.

Hur tar man tag i detta, för ägare kan har en oändlig olika mål för ägandet?

Tänk på när ni tar upp denna diskussion att huvud mål för ägandet är

  1. Behålla ägandet länge och få avkastning
  2. Behålla ägandet i 5-7 år , som riskkapitalbolag ofta vill ah som mål, sedan sälja
  3. Jobbar i företaget och vill leva på det och avkastningen är inte det viktigaste.
  4. Familjeföretag kan dessutom ha en känsla av att det viktigaste är att företaget stannar i familjen inte avkastningen

Detta är några huvudgrupper men det finns en mix av dessa och dessutom kan alla delägarna ha olika mål med ägandet.

En viktig sak för alla ägare är att ta hjälp när man ska diskutera detta för det blir lätt olika saker som kommer till ytan.

Det exemplet jag tog tidigare, där var de passiva ägarna ointresserade av att diskutera vad som var deras mål med ägandet och det gör hela ägandet hos de aktiva väldigt svårt. Man skall kanske starta ett nytt företag (det är ju den yttersta konsekvensen). Men hur ska man få igång diskussionen? Det är svårt och kräver ofta hjälp utifrån.

Ett annat fall var där de olika ägarna stod fast vid att de hade olika åsikter om ägandet men ville inte komma överens. Då blir det en osäkerhet för både ägare, anställda, leverantörer eller kunder.

Vi har jobbat med detta i 10 år och har fått mycket erfarenhet, så ta gärna kontakt med oss, så hjälper vi er med Ägardirektivet och målet med ägandet!

Haka.stenson@ownership4.com
Matts.Back@ownership4.com

www.ownership4.com