Är du ägare i företaget och har en operativ roll, det är ju inte ovanligt. Skiljer du på den och den roll du har som ägare och kanske i styrelsen?

Har du anställda blir detta viktigt så de anställda och alla i organisationen vet när du är ägare och när du är operativ.

Ägare – Varför äger man?

Styrelse – Bestämmer strategin, följer ägarmålen

VD – Genomför strategin och sätter målen för detta

Funkar din roll i företaget?

Säg att du arbetar som marknadschef och är ägare men du har en anställd VD som styrelsen, där du sitter, har anställt. Då måste du i rollen som marknadschef följa VD och inte ta beslut som du kan känna att VD inte är trygg med eller tycker är rätt. Din roll som ägare, tillsammans med övriga ägare skall vara den som anger riktningen och målet för företaget. I styrelsen om du sitter där så gäller det att efter ägarnas intentioner ange strategin som leder till att företaget kan nå ägarnas mål. När du sedan sitter där så är det VD som skall genomföra detta och då är det hens uppgift att nå målet enligt vad hen och ledningsgruppen tycker är rätt och då kan du inte som marknadschef ta egna beslut som du tycker är rätt för då undergräver du VD:s roll och det gör att de anställd blir undrande och osäkra vem det är som leder företaget.

Vi har exempel på ett företag där en av ägarna tillika marknad/försäljningschef, när företaget går bra, börjar jobba mindre och det ser de övriga anställda och börjar bli mindre aktiva. Resultatet blir att företaget kan ta skada totalt och den som är VD och ägare som också vill vara kompis får problem både med marknadschefen i hans roll som anställd ägare och kompis. Hur tänker ni i ert företag?

Det är viktigt att hålla isär rollerna, men det kan vara svårt men tyvärr är det ett måste.

Tänk också på att om du är VD och dessutom ordförande kan du få svårt att ta in alla styrelsens åsikter. En ordförande skall ju se till så att alla åsikter i varje fråga skall lyftas och se så att ingen sitter tyst. Den personen kan ju ha den viktigaste synpunkten och den går kanske helt emot dej som VD, men lyfter den kanske inte för du sitter där som ordförande och VD. Tänkvärt!

Vi jobbar med en sådana här fall och kan tack vara att vi haft medarbetare som själv varit inne i sådana här problem, kan hjälpa till. Så tag gärna kontakt med någon av oss!

 matts.back@ownership4.com
 hakan.stenson@ownership4.com
www.ownership4.com