Det finns flera orsaker till varför det blir ägarförändringar i ett företag. Det mest uppbenbara är när man vill sälja eller lämna över bolaget till andra av olika skäl.

Men sedan kan det komma som en plötslig förändring, genom arv eller att några delägare säljer sitt aktieinnehav mm.

Men dessa olika skäl gör att det blir problem om man inte har vissa saker på plats. Vi börjar med bolagsordningen. Vad stor det i paragrafen om hembud, vem som får förtur till aktierna eller vad stor det i paragrafen gällande värdering? Två viktiga punkter som oftast bara är standrad fraser sedan man startade eller tog över bolaget. Men vad innebär dessa paragrafer. Det är så med hembudet att om man inte vill sälja vad som regleras i hembudet och enligt värderingen kan man sälja till vem man vill! Vad händer då? Det veta man inte överhuvudtaget eftersom man inte vet vem säljarna säljer till! Detta har vi tagit upp tidigare hur viktigt det är att utvärdera vad för ägare man vill ha när man söker eller ”får” nya!

Vi har flera exempel på hur det gått när delägare inte kommit överens utan bara sålt enligt vad säljarna vill utan att ha tänkt på vad de övriga ”gamla” ägarna vill! Detta blir inte bra som de flesta förstår eftersom ägarledda företag så är ägarnas samarbete och hur detta regleras så viktigt. Här kommer även in tidsaspekten där vi många gånger också fått frågan om hur snabbt en överlåtelse kan ske och då gärna inom någon månad. Tyvärr måste vi då meddela att genomgång avv företaget och diskussioner inom företaget med både nya och gamla ägare kommer ta tid oftast upp till 5 år , alltså inte veckor!

Då kommer vi in på kompanjonsavtal som reglerar förhållandet mellan de olika ägarna mm. Har ni ett sådant? Tyvärr är det vanligt att detta saknas. Då finns det inget som reglerar varken det nya eller det gamla samarbetet som ägarna har.

Nästa steg är vår käpphäst ägardirektivet! Har man ett så reglera det mycket av vad ägarna vill med företaget. Både gränser, mål med ägandet etc. ur ser det ut hos er.

När vi sedan går in på balans och resultaträkningen så har vi också märkt att alla inte har läst och förstått den och med det följer att man inte vet riktigt om hur tillgångar och skulder mm. ser ut.

Detta är många frågor och tankar som vi får av och till och vi gärna hjälper till med att lösa.

matts.back@ownership4.com

hakan.stenson@ownership4.com

www.ownership4.com