Blogg

Har ni koll på riskerna…???

I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående ekonomiska och globala krissituationen. Vi återkommer till dagens situation längre farm i detta inlägg. Men låt oss

Läs mer »

Globala målen i Ägardirektivet

Vad är då de Globala målen beslutade av FN? Som ni ser ovan är det många delar som man kan få hjälp av med tanke på ens profil mot leverantörer, kunder och anställda t.ex. Man kan gå in på de

Läs mer »

De finansiella målen i Ägardirektivet

I vår serie blogginlägg rörande ägardirektivets betydelse och innehåll, har vi nu kommit fram till de finansiella målen. Så vilka är de finansiella målen? Ja, det ju det ni ska klarlägga i ägardirektivet, men de bör i huvudsak handla om: 1

Läs mer »

Verksamhetsmål i Ägardirektivet

Det är viktigt att veta var man ska med företagsägandet för både ägarnas del och styrelsen och ledningen ska få det enklare. Vad är det? Det är mål som inte är rent ekonomiska. T.ex. man ska anställa personer från orten

Läs mer »

Ägarplanen en del av Ägardirektivet

Vi fortsätter här våradiskussioner om vikten och nödvändigheten av att upprätta och löpande uppdatera ägardirektiven för företaget. Ägarplanen Det finns en mängd frågor att ta hänsyn till när, var, hur och inte minst varför man skall bli eller är ägare

Läs mer »

Varför ägardirektiv ?

Alla företag bör ha ett ägardirektiv. Vi kommer under några veckor nu gå igenom vad som bör vara med. Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara

Läs mer »