Verksamhetsanalys

En verksamhetsanalys kan se väldigt olika ut.

Vår analys går ut på att se på allt utom er ekonomi eftersom vi har en speciell ekonomisk analys. Som ni kommer till med via menyn. Det är väldigt mycket frågorna När, var, hur, varför och för vem Vi börjar med hur! • Hur ser organisationen ut? o Då tittar vi på Försäljning

 Inköp
 Logistik och lagerhantering
 Affärsmodell, prissättning, produktkalkyler mm
 Ägandet
 Styrelsen
 Ledningen

• Var finns ni?
o Marknaden
o Geografiskt

• Varför finns ni?
o Viktig fråga då trender och tidsperspektiv kan förändra mycket
o Varför äger ni och till vilken andel

• För vem och för vad?
o Framtidsplaner
o Framtidsutsikter
o Konkurrenter
o Bransch, förutsättningar och framtidsutsikter
o Behov av förändring/anpassning
o Investeringsbehov

Vill du läsa mer, läs vår pdf.