Tjänster

Vi är erfarna och kunniga företagsrådgivare som i första hand vänder oss till ägare och ledning för små- och medelstora ägarledda företag.

Vår utgångspunkt är alltid det enskilda företagets behov, situation och förutsättningar - vad man vill förändra, avveckla eller utveckla. Från ett ägarperspektiv bidrar vi aktivt till den processen genom intresse, engagemang, aktivitet, inspiration och reflektion.
Vi är därför med Dig i olika skeende som till exempel

  • Personlig utveckling
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
  • Ägarskiften
  • Management buy-outs
  • Outplacement

Läs mera om…

Lönsamhetsutveckling

Finansanalys

Ledning och styrning

Generationsskifte och annan ägarförändring