Finansanalys

I den här delen går vi närmare in på företagets ekonomi genom att, tillsammans med ägare/ledning analysera och diskutera

 ♦ Intäkter

∗ Hur skapas intäkterna?
∗ Räcker de till?
∗ Största kunder?
∗ Tar man betalt för allt man ska ta betalt för?
∗ Tar man betalt för allt man bör ta betalt för?
∗ Kan man ta mer betalt för något?
∗ Kan man ta betalt för något mer?

♦ Kostnader

∗ De största kostnadsposterna?
∗ Vad påverkar kostnaderna?
∗ Möjligheter att sänka kostnaderna?

♦ Tillgångar

∗ Vilka är tillgångarna?
∗ Hur är de värderade?
∗ Hur ser lagret ut?
∗ Lagrets omsättningshastighet?
∗ Kundfordringar och dess kvalitet?
∗ Finns osäkra fordringar?
∗ Hur ser likviditeten ut?

♦ Skulder

∗ Hur finansieras verksamheten?
∗ Långa skulder?
∗ Leverantörsskulder
∗ Eget kapital?
∗ Reserver?

Den information vi samlat via denna genomgång ger en tydlig bild av hur kassaflödet och lönsamheten ser ut och kan påverkas. Detta är två helt avgörande faktorer i företagandet och är därför den viktigaste uppgiften för ägare och ledning att bevaka och utveckla. Vi bidrar med att, med hjälp av våra verktyg, främst The Visual Language of Finance®från Bonanza Sweden AB*, beskriva nuläget, eventuella problem och möjligheter på ett åskådligt och lättfattligt sätt, som inte kräver djupare kunskaper i företagsekonomi. *Vi beskriver detta närmare i ett särskilt avsnitt.

Bonanza.pdf