Företagskultur

Det är hur man förhåller sig till och jobbar, mot andra såväl anställda som kunder och leverantörer.


Det påverkar hela verksamheten och är viktigt för att få all kommunikation att fungera både
externt och internt i företaget.

Vad är det? Enligt Wikipedia:
Företagskultur är ett mönster av antaganden som en grupp har hittat på eller utvecklat för
att hantera problem internt eller externt. Dessa antaganden har fungerat tillräckligt bra för
att anses vara det korrekta sättet och att man ska lära in det till nya medlemmar.

Företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och
påverkat av företagsledningen. Är det ett startup företag präglas det ofta ganska mycket de
som startar och det blir de som ”sätter” företagskulturen. Ofta ser man det inte som
företagskultur utan bar ett sätt på hur man driver företaget och vad man har för värderingar
och tankar.

Vill du läsa mer, läs vår pdf.