Blogg

Vad händer…???

Vad händer…???

Har Du drivit Ditt företag några år är det högst sannolikt att du och företaget nått en slags mognadsnivå. Men har företaget nått sin optimala nivå? Av många skäl avstår ägare och ledning från ytterligare expansion …
Hur ofta utvärderar ni ert eget företag och ägande?

Hur ofta utvärderar ni ert eget företag och ägande?

Bilden har kanske fel i sak men byt föreståndaren med ägaren och betjäningscentralen med företaget och tänk efter! I förra veckans blogg skrev vi om hur viktigt det är att ha koll på förändringarna i omvärlden och …
Lyft blicken…!!!

Lyft blicken…!!!

Ofta när vi arbetar i våra konsultuppdrag ställer vi frågan ”Vilka intäkter behöver Du ha för att verksamheten skall ge ett acceptabelt överskott?”. Den är faktiskt berättigad för förvånansvärt ofta får vi svaret att …
Vilken ny ägare skall vi välja?

Vilken ny ägare skall vi välja?

Hur gör vi när vi ska hitta nya ägare till företaget? Man måste tänka över detta ordentligt. Vill man ha en institutionell eller en helprivat ägare? När det gäller institutionella ägare behöver det inte vara …
Varför saknas det pengar…???

Varför saknas det pengar…???

Vi har i flera tidigare inlägg diskuterat företagets kapitalbehovet. Vid nystart eller expansion är det stort fokus på hur mycket som behöver investeras i maskiner, övrig utrustning och eventuellt egna lokaler. Tyvärr …
Hur vill vi gå vidare eller varför vill vi inte sluta vara företagsägare?

Hur vill vi gå vidare eller varför vill vi inte sluta vara företagsägare?

Vi har i flera fall tagit upp att det kan vara svårt att lämna över. Många gånger beror det på att man ser företaget från flera olika sätt, som inte gäller om man har andra externa ägare. Vi ta några exempel: …