Blogg

Att göra rätt från början

Att göra rätt från början

Lyssna och se våra kommentarer I den här veckans blogg skall vi börja från början – alltså när man startar företaget. Och vi skall göra det utifrån ett verkligt lyckat exempel bland våra kunder. Det handlar …
Har Du kollat ägarmålen…??? (Ägarplanen)

Har Du kollat ägarmålen…??? (Ägarplanen)

Lyssna och se våra kommentarer De flesta företagen i Sverige är så kallat ägarledda. Det vill säga ägaren/ägarna är i högsta grad involverade i den dagliga operativa ledningen samtidigt som de ingår i styrelsen …
Planera för tillväxt

Planera för tillväxt

Lyssna och se våra kommentarer Vi arbetar både med nystartade och etablerade företag. Det som då ofta slår oss är vad lite tid ägaren/ägarna ägnar åt att verkligen definiera företagets verksamhet och hur denna …
Varför ska man ha ägardirektiv?

Varför ska man ha ägardirektiv?

Lyssna och se våra kommentarer Alla företag bör ha ett ägardirektiv.  Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man ska följa om det ska vara till någon …
Varför blir det inte som vi bestämt….????

Varför blir det inte som vi bestämt….????

Lyssna och se våra kommentarer Du vill utveckla Ditt företag vidare och behöver göra en del strategiska förändringar och diskuterar Dina idéer med medarbetare, styrelse om Du har sådan, revisor med flera andra …
Hur hittar ni personal och vill de stanna?

Hur hittar ni personal och vill de stanna?

Lyssna och se våra kommentarer De nya generationerna har ett annat tänk än tidigare när det gäller jobb, De kommer inte stanna hela livet på ett ställe och de måste utvecklas på jobbet annars tar de inte ens …