Blogg

Hur hittar ni personal och vill de stanna?

Hur hittar ni personal och vill de stanna?

Lyssna och se våra kommentarer De nya generationerna har ett annat tänk än tidigare när det gäller jobb, De kommer inte stanna hela livet på ett ställe och de måste utvecklas på jobbet annars tar de inte ens …
Hur tjänar man pengar….???

Hur tjänar man pengar….???

Lyssna och se våra kommentarer Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på sammanhang och syfte med mätningen. En del mätmetoder kräver precist och omfattande …
Hur tjänar man pengar….???

Hur tjänar man pengar….???

Lyssna och se våra kommentarer Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på sammanhang och syfte med mätningen. En del mätmetoder kräver precist och omfattande …
Hur hanterar ni er personal?

Hur hanterar ni er personal?

Lyssna och se våra kommentarer Vi har i några fall lagt märke till och satt igång diskussioner om personalen. Alla säger att personalen är den viktigaste resursen, men är den det? Många har pliktskyldigt julfest …
Vad har ni egentligen kommit överens om…???

Vad har ni egentligen kommit överens om…???

Lyssna och se våra kommentarer Frapperande ofta stöter vi på tvister av de mest skilda slag ute hos våra kunder. Det handlar om tvister med leverantörer, kunder, hyresvärdar m fl och spänner över ett brett fält av …
Varför har vi olika mål som ägare?

Varför har vi olika mål som ägare?

Förra bloggen tog vi upp hur viktigt det är att ha koll på vad som händer i omgivningen, nu tänkt vi skriva om er själv! Ni ägare!! Är du mer än en ägare i ett företag så kommer vi även in på förändringar bland …