Blogg

Nu har ni ju tid att som ägare både göra en SWOT analys på ert ägande och företaget.

Nu har ni ju tid att som ägare både göra en SWOT analys på ert ägande och företaget.

Först bara en lite genomgång av vad SWOT analysen är för något. Styrkor (strenght) Svagheter (weakness) Möjligheter (opportunities) Hot (treats) Dessa fyra egenskaper påverkar ert kassaflöde och …
Hur tar vi oss an corona-krisen???

Hur tar vi oss an corona-krisen???

Lyssna och se våra kommentarer Ingen av oss har något bra svar på den frågan, efter som ingen av oss upplevt den situation vi nu har i Sverige och i världen. Visst har vi upplevt olika typer av kriser, kanske mest …
Nu gäller det att titta på målen för ägandet i krisen

Nu gäller det att titta på målen för ägandet i krisen

I dagen situation så tar vi och repeterar om ägarmålen. För är man ägare för ett företag och man förlorar både kunder och leverantörer så måste man tänka över sitt ägande. Ställ dej frågorna: Varför …
Har du koll på riskerna…???

Har du koll på riskerna…???

Lyssna och se våra kommentarer I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående pandemin. Vi återkommer till dagens situation …
Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy - Om ägardirektiv, 9

Man kan se det från två huvudpunkter som ofta benämns ägarteorin och enhetsteorin. Ägarteorin bygger på att all vinst i företagen tillhör ägarna att disponera Enhetsteorin innebär att vinsten tillhör …
Att låna eller inte låna…???

Att låna eller inte låna…???

Lyssna och se våra kommentarer Du behöver göra en större investering i ditt företag och säkert resonerar du som de flesta företagare – att nu måste vi prata med banken. Eller, som alternativ, försöka få en …