Blogg

Tar ni rätt betalt? Många sätt finns det….!!!

Att mäta ett företags lönsamhet kan göras på många olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på sammanhang och syfte med mätningen. En del mätmetoder kräver precist och omfattande underlag, andra metoder kräver några få …

Ska företaget eller vi ha pengarna? Utdelningspolicy

Man kan se det från två huvudpunkter som ofta benämns ägarteorin och enhetsteorin. ·      Ägarteorin bygger på att all vinst iföretagen tillhör ägarna att disponera ·  &…

Lönsamheten och utestående fodringar! Många sätt finns det….!!!

Vi avslutar här för den här gången vårt resonemang om företagets lönsamhet och hur den kan bevaras och utvecklas. Vi fortsätter också att utgå från det för ägarledda företag viktigaste och mest användbara …

Så kan vi absolut inte göra!! – Om ägardirektiv, 7

Hur är det med företagets begräsningar som är mer emotionella. Det mesta i företagande är ekonomi, försäljning, marknadsföring etc. Men har man drivit företaget från början finns det saker som man inte vill diskutera, …

Äger du bara eller jobbar du också??- Operativa ägares roll, ägardirektiv 8

Är du ägare i företaget och har en operativ roll, det är ju inte ovanligt. Skiljer du på den och den roll du har som ägare och kanske i styrelsen? Har du anställda blir detta viktigt så de anställda och alla i …

Hur var det nu med lagret? Många sätt finns det….!!! – Ägardirektiv 5:1b

Vi fortsätter här vårt resonemang om företagets lönsamhet och hur den kan bevaras och utvecklas. I tidigare inlägg h ar vi utgått från det för det ägarledda företaget viktigaste och användbara lönsamhetsbeg…