Blogg

Ägarskifte genom arv

Ägarskifte genom arv

Att genomföra ett företags ägarskifte genom arv är på många sätt kanske det mest komplicerade. I synnerhet om inte alla i den arvsberättigade kretsen är eller har varit aktivt verksamma i företagets ledning och skötsel. …
Många ägare har sina sidor!!

Många ägare har sina sidor!!

Ägarledda bolag med flera än en ägare fungerar ofta väldigt bra i starten. Tyvärr är det inte sällan detta senare byter karaktär. Vi har sett en hel del företag där man börjar diskutera saker som inte direkt rör de man …
Ägarskifte genom arv (II)

Ägarskifte genom arv (II)

Dom pratade inte och gick i konkurs! Nu kommer man till en punkt när verksamheten behöver organiseras om både vad gäller rutiner och ekonomi. De röda siffrorna lyser tyvärr klart. Ägarna tillför kapital men …