Blogg

Kan mitt företag gasa och bromsa samtidigt?

Kan mitt företag gasa och bromsa samtidigt?

"Kan mitt företag gasa och bromsa samtidigt?" Frågan fick vi här om dagen från vår bilverkstads-kund. Han har utan egen förskyllan hamnat i ett läge där han tillfälligt behöver minska verksamheten och samtidigt …

"...jag kan inte ekonomi..."

Vår bilverkstads-kund sa en gång: "...jag måste laga bilar för att överhuvudtaget få några intäkter. Om det räcker får min redovisningskonsult hålla koll på". Ofta när vi träffar företagare får vi höra, likt …
Ägargruppen kan få problem med svarta siffror!

Ägargruppen kan få problem med svarta siffror!

När man jobbat tufft under några år och haft ett bra samarbete, kommer det ofta som ett häftigt uppvaknande när man märker att ens närmaste ägarvänner har plötsligt en annan åsikt i hur man ska använda överskottet. Det …
Ägarskifte genom arv

Ägarskifte genom arv

Att genomföra ett företags ägarskifte genom arv är på många sätt kanske det mest komplicerade. I synnerhet om inte alla i den arvsberättigade kretsen är eller har varit aktivt verksamma i företagets ledning och skötsel. …
Många ägare har sina sidor!!

Många ägare har sina sidor!!

Ägarledda bolag med flera än en ägare fungerar ofta väldigt bra i starten. Tyvärr är det inte sällan detta senare byter karaktär. Vi har sett en hel del företag där man börjar diskutera saker som inte direkt rör de man …
Ägarskifte genom arv (II)

Ägarskifte genom arv (II)

Dom pratade inte och gick i konkurs! Nu kommer man till en punkt när verksamheten behöver organiseras om både vad gäller rutiner och ekonomi. De röda siffrorna lyser tyvärr klart. Ägarna tillför kapital men …