Blogg

Har du eller hjärnan lämnat företaget…?

Vad vi menar är inte kanske bara att bli av med företaget på något sätt utan starta med att inte bara tänka på företaget 24/7!! Livet som företagare handlar i många fall om att man sätter företaget och de anställda …

Vad betyder etik och moral?

Detta är frågor som ofta kommer upp i samband med att man ska göra både inköp och försäljning. Här kommer några frågor som man måste ha i tanken när man gör affärer. Hur vill jag uppfattas av omgivningen …

Varför blir det inte som vi bestämt….????

Du vill utveckla Ditt företag vidare och behöver göra en del strategiska förändringar och diskuterar Dina idéer med medarbetare, styrelse om Du har sådan, revisor med flera andra rådgivare med insyn i Din verksamhet. …

När ni nu har valt ta in nya ägare, hur utvärderar ni dem

Glöm aldrig fråga de er själv 1.    Varför nya ägare? 2.    Vem kan det vara? 3.    Var behövs den nya ägaren? 4.    Nä…

Har du koll på riskerna...???

I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående ekonomiska krissituationen. Vi återkommer till dagens situation längre farm i detta …

Ägardirektivet 5:1 e – Nya direktiv, revisorn bryr sig!

Revisorn bryr sig numera verkligen om hur lönsamheten ser ut i Ditt företag. Men har inte det alltid ingått i revisorn uppgifter kanske Du invänder. Jo så är det nog, att revisorn alltid haft ett allmänt intresse av att …