Blogg

Årsbokslut – onödigt extraarbete, eller….???

Alla företag ska ju upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning efter utgången av ett räkenskapsår som utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över …

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År. Vi återkommer med nya inlägg 9 januari 2023. matts.back@ownership4.com hakan.stenson@ownership4.com www.ownership4.com

Hur vet jag om mitt företag är på obestånd?

Obestånd betyder att ett företag inte längre kan betala sina skulder och att de ekonomiska svårigheterna inte är tillfälliga. Ekonomiskt obestånd kan också vara när värdet på tillgångarna understiger skulderna och det …

Hur hanterar ni ert lager?

Detta är ett ämne som är väldigt viktigt ur flera synpunkter. Vi kommer ta upp en del punkter här. Inköp Först gäller det inköp. När man gör inköp gäller det att ha koll på vad som finns i lager, hur länge …

Har du koll på riskerna…???

I dessa dagar är detta inga problem att prata om risker. Alla ser och försöker hantera alla slags risker relaterade till den pågående ekonomiska krissituationen. Vi återkommer till dagens situation längre farm i detta …

Har du full koll på din balansräkning?

När vi är hos en del kunder upptäcker vi att de inte kan så mycket om hur man använder balansräkningen eller vad den ger för information därför tar vi upp det denna vecka! Balansräkningen är en ekonomisk …