Blogg

Vad göra om vi får problem?

Alla företagare arbetar hårt för att utveckla sitt företag och skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Trots det uppstår ibland problem av en mängd skilda orsaker. Ibland handlar det om misstag, missbedömningar och/eller …

Varför äger man och vilka mål har man med ägandet

Vi har i flera inlägg haft ämnet uppe. Detta är en del av ägardirektivet och viktigt. Varför är vi ägare och vad har vi för mål med ägandet! Detta är ju det viktigaste för er/dej som ägare och är det övergripande målet. …

Vad gäller för företagets lokalhyresavtal?

I de fall företag hyr lokaler för sin verksamhet, utgår många företagare från att reglerna för lokalhyra i stort är desamma som för hyra av bostad. Så är dock inte fallet. I hyreslagstiftningen finns tydliga skillnader …

Hur gör du i en förhandling?

Vi tänkte ta upp lite om förhandlingsteknik, nu när det är förhandlingar både vad gäller kunder och leverantörer. Hur bra är ni? Förhandlingar kräver ofta träning och åter täning och kunskap! Vi har lagt in några …

Har vi de pengar som behövs…?

Många företag arbetar just nu med årsredovisningen för det verksamhetsår som avslutades vid årsskiftet och beroende på utfallet, tittar man nog också framåt och planerar för hur verksamheten kan/skall utvecklas vidare. …

Är du redo för en extern VD?

Denna vecka har vi en ny samarbetspartner Agneta Olsson, Chair Management AB. Denna vecka ska vi prata om när och var och hur du tänker i frågan om att skaffa en extern VD. Agneta Olsson har en test som är väldigt …