Blogg

Vad för organisation är ert företag?

Har den bara blivit till eller? Vi har råkat på detta några gånger då ett problem har gjort att man utvecklat sin organisation eller snarare löst ett produktion problem eller kundproblem. Men hur blev organisatione…

Driv ditt företag efter ISM-principen

I ett stort svenskt företag fanns en högre chef som blev inbjuden till en träff med studenter från Handelshögskolan i Stockholm för att diskutera ledarskap. Vi den här tiden styrdes sådana diskussioner väldigt mycket av …

Behöver vi kompanjonsavtal?

Många startar företag med en kompis, partner eller någon extern och då funkar det ofta bra i börja för alla är entusiastiska. Men precis som om man lever ihop som ett äktenskap eller sambo så uppkommer det slitningar. …

…och så finns det nyckeltal

När vi pratar om nyckeltal i företagssammanhang, tänker vi nog oftast på de ekonomiska och finansiella nyckeltalen. De som går att räkna fram från resultat- och balansräkning och som på olika sätt speglar företagets …

Varför gick det så fel med de nya delägarna som skulle hjälpa och stärka företaget?

Detta är något vi tyvärr råkat ut för ett flertal gånger. Företag som börjat gå lite knackigt eller behöver få ett kapitaltillskott och ägarna har då fått in den hjälpen men så har det slutat med att företagarna har …

Hur försäkrad är du och ditt företag?

Frågan kanske förefaller något märklig, men vi ser återkommande att många företag inte har tillräckliga försäkringar, varken för företaget eller för egen del. När man pratar försäkring med företagare tänker de allra …