Ägardirektiv en handledning

Alla företag bör ha ett ägardirektiv.

Ägarna skriver detta för att underlätta för styrelse och ledning, det är ett dokument som man
ska följa om det ska vara till någon nytta. Hur ska bolaget styras? Vad som är ägarnas
tankar och riktlinjer? hur företaget skall utvecklas?

Man kan börja med att skriva det enkelt och sedan ta hjälp av någon för skrivandet t.ex. en
jurist, inte nödvändigt som sätter punkter och komma rätt. Det viktiga är att alla som ska
använda det förstår det och ger hjälp och stöd.

Man kan börja med hur företaget kom till. Speciellt inom familjeföretag eller liknande, där
ursprunget kan vara viktigt för företagskulturen. Företagskulturen är ju på vilket sätt man
driver företaget.

Hur startades företaget och vad är företagets inriktning? Har man de som var med i starten har
de kanske ett gammalt ägardirektiv annars kan det vara bra att prata med de som startade
företaget.

Nästa fråga blir ju att beskriva hur företaget har utvecklats under åren. Viktigt att både gå
igenom det som har varit det bästa så väl som det svåraste. Båda dessa kan ge information om
hur man tar företaget vidare. Där finns kanske framgång faktorerna! Men glöm aldrig att det
är historia och ni arbetar mot framtiden och det ända som är konstant är förändringen.

Vill du läsa mer, läs vår pdf.